72-timmarstestet - värmen

Publicerades 2017-11-17 i Organisation och styrning | Speltid: 03:05

Information

#72timmarstestet – värmen
Hur klarar man av att hålla värmen utan el vid en kris eller samhällsstörning?
Rickard och Nina berättar om hur de har hanterat detta i huset.

Relaterade videor