Din krisberedskap - kommunikation

Publicerades 2017-11-20 i Organisation och styrning | Speltid: 04:53

Information

Under en kris eller samhällsstörning är det viktigt att kunna ta till sig information. Med batterier och en radio i krislådan kan man ta del av krisinformation från kommunen och andra myndigheter.