Framtidens Norrköping på C – sammanställning av resultatet

Publicerades 2017-06-08 i Medarbetare | Speltid: 14:58

Information

Över 4000 medarbetare har deltagit i aktiviteten Framtidens Norrköping på C på Visualiseringscenter C. Här är en sammanställning av hur vi svarade i workshopparna och ett tack från kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande till alla deltagare.

Kapitel

  1. Framtidens Norrköping på C – sammanställning av resultatet (00:00)
  2. Inledning (00:01)
  3. Befolkningsutveckling (03:07)
  4. Next:Norrköping (05:18)
  5. Jobb och arbetslöshet (06:46)
  6. Kompetensbehov i kommunen (08:24)
  7. Teknikutveckling (09:47)
  8. Värderingar och individualisering (11:15)
  9. Idéer i idélådan (12:45)
  10. Så här går vi vidare (14:15)

Relaterade videor