Kommunfullmäktige 15 juni 2020 (del1)

Publicerades 2020-06-16 i Kommunfullmäktige | Speltid: 04:06:57 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html">kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Kapitel

  1. Kommunfullmäktige 15 juni 2020 (del1) (00:00)
  2. Kommunfullmäktige 15 juni 2020 (del1) (00:30)

Relaterade videor