Kommunfullmäktige 15 juni 2020 (del2)

Publicerades 2020-06-16 i Kommunfullmäktige | Speltid: 03:20:28 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html">kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Relaterade videor