Kommunfullmäktige 15 oktober 2018

Publicerades 2018-10-22 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:53:37 | Ladda ned video

Information

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Slutgiltig rösträkning och mandatfördelning för val till kommunfullmäktige 2018
 • Val av kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordförande för tiden den 15 oktober till dag för nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde år 2022
 • Val av revisorer för mandatperioden till och med den 31 december 2022
 • Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden den 15 oktober 2018 till dag för nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde år 2022
 • Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt val av kommunalråd för perioden den 15 oktober 2018 till dag för nyvalda kommunfullmäktige år 2022
 • Årsredovisning och revisionsberättelse Ernst och Hilma Fredgas stiftelse
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera