Kommunfullmäktige 17 oktober 2016

Publicerades 2016-10-17 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:38:16 | Ladda ned video

Information

Mötet öppnas

1. Val av justerare

2. Inrättande av stipendium med inriktning på stöd och engagemang i anslutning till idrottsaktiviteter

3. Tecknande av hyresavtal för skollokaler inom kvarteret Ringdansen 3, Norrköping

4. Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om företagsfond för nya och utvecklingsbara projekt

5. Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om att främja arbetet med trygghetsvärdar i Norrköping

6. Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om information till elever om arbetsmarknadens behov

7. Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om förenklad hantering av bygglov för industrier och småföretag på landsbygden

8. Bordlagd motion av Jan Petersson (SD) om upprustning av Norrköpings vägnät

9. Motion av Sophia Jarl med flera (alla M) om förstärkt skalskydd i Norrköpings skolor samt uppdrag till utbildningsnämnden att ta fram krisplan för händelser i samband med hot och våld

10. Motion av Sophia Jarl med flera (alla M) om att kommunen ställer sig positiv till att införa kameraövervakning i Norrköpings högstadie- och gymnasieskolor

11. Motion av Mia Sköld (MP) om utfasning av produkter med tillsatser av mikroplast inom Norrköpings kommun

12. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter

13. Bordlagd interpellation av Markus Wiechel (SD) om kompetensutveckling och studieprogram för skolpersonal i lågpresterande skolor

14. Bordlagd interpellation av Bengt Cete (MP) om stadsmiljöavtal

15. Bordlagd interpellation av Sandra Isaksson (FI) om hur tillämpas genusbudgetering i Norrköpings kommun

16. Kommunfullmäktiges fyllnadsval

17. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag

18. Rapporter med mera

19. Anmälan av inkomna motioner

Kapitel

 1. Mötet öppnas (03:20)
 2. 1. Val av justerare (05:08)
 3. 2. Inrättande av stipendium med inriktning på stöd och engagemang i anslutning till idrottsaktiviteter (05:33)
 4. 3. Tecknande av hyresavtal för skollokaler inom kvarteret Ringdansen 3, Norrköping (06:22)
 5. 4. Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om företagsfond för nya och utvecklingsbara projekt (06:54)
 6. 5. Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om att främja arbetet med trygghetsvärdar i Norrköping (07:36)
 7. 6. Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om information till elever om arbetsmarknadens behov (08:19)
 8. 7. Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om förenklad hantering av bygglov för industrier och småföretag på landsbygden (10:46)
 9. 8. Bordlagd motion av Jan Petersson (SD) om upprustning av Norrköpings vägnät (12:34)
 10. 9. Motion av Sophia Jarl med flera (alla M) om förstärkt skalskydd i Norrköpings skolor samt uppdrag till utbildningsnämnden att ta fram krisplan för händelser i samband med hot och våld (22:19)
 11. 10. Motion av Sophia Jarl med flera (alla M) om att kommunen ställer sig positiv till att införa kameraövervakning i Norrköpings högstadie- och gymnasieskolor (25:14)
 12. 11. Motion av Mia Sköld (MP) om utfasning av produkter med tillsatser av mikroplast inom Norrköpings kommun (48:03)
 13. 12. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (51:51)
 14. 13. Bordlagd interpellation av Markus Wiechel (SD) om kompetensutveckling och studieprogram för skolpersonal i lågpresterande skolor (52:02)
 15. 14. Bordlagd interpellation av Bengt Cete (MP) om stadsmiljöavtal (01:16:05)
 16. 15. Bordlagd interpellation av Sandra Isaksson (FI) om hur tillämpas genusbudgetering i Norrköpings kommun (01:19:12)
 17. 16. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (01:31:58)
 18. 17. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (01:34:28)
 19. 18. Rapporter med mera (01:34:52)
 20. 19. Anmälan av inkomna motioner (01:35:04)

Relaterade videor