Kommunfullmäktige 18 dec 2017 (del 2)

Publicerades 2017-12-19 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:39:47 | Ladda ned video

Information

Den 18/12 klockan 16.30 är det dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att samlas igen. 

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet. Är de inte färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet torsdag klockan 16.30 samma vecka.

 1. Val av justerare
 2. Lucia och avtackningar
 3. Information från kommunrevisionen
 4. Återremitterat ärende – Revidering av renhållningstaxa
 5. Ändring av bolagsordningen och ägardirektivet samt förvärv av kommunens stamnät för bredband - Norrköping Vatten och Avfall AB "NOVA"
 6. Överföring av ansvar för Norrköpings filmfond
 7. Fördelning av schablonersättning för kommunens kostnader för ensamkommande barn
 8. Utbetalning av partistöd för 2018 och redovisning av partistöd för 2016
 9. Slutredovisning av diverse investeringsprojekt, verksamhetslokaler
 10. Slutredovisning av diverse ombyggnader och lokalanpassningar för 2014
 11.  Slutredovisning av diverse ombyggnader och lokalanpassningar för 2015
 12. Avslutande av investeringsprojekt Bråvalla trafikplats, Cirkulationsplats Finspångsvägen Bråvalla, Huvudgatan i Brånnestad
 13. Motion av Deniz Tütüncü (V) om att ge Norrköpings medborgare tillgång till bilpool
 14. Motion av Mona Olsson, Deniz Tütüncü, Nicklas Lundström, Peter Butros och Annika Kaiser (alla V) om att erbjuda en feministisk utbildning
 15. Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om att inrätta ett lokalt arbetsmarknadsråd samt ett presidium
 16. Motion av Päivi Johansson och Jörgen Rundgren (båda M) om tillgängligheten för bussresenärer vid busstationen i Norrköpings resecenter
 17. Motion av Sofia Hallström, Sofi Holmin Fridell och Sandra Isaksson (alla FI) om könsneutrala omklädningsrum
 18. Motion av Päivi Johansson, Joanna Sjölander och Tommy Svensson (alla M)  om yrkeshögskoleutbildningar
 19. Motion av Ingrid Cassel, Gunnar Bredin, Christer Frey, Fredrik Björkman  och Sophia Jarl (alla M) om anstånd för erläggande av gatukostnader
 20. Motion av Sophia Jarl och Anna Sotkasiira Wik (båda M) om att stärka den upplevda tryggheten i kommunens biståndsbedömningar
 21. Motion av Darko Mamkovic (SD) om mottagning av ensamkommande barn
 22. Motion av Mia Sköld (MP) om vegetarisk mat som huvudalternativ
 23. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 24. Interpellation av Sophia Jarl och Roger Åkesson (båda M) – Hur vet ansvarigt kommunalråd att Norrköpings skolor lever upp till timplanen
 25. Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om tillgänglighet i utemiljöer
 26. Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om ekonomiskt bistånd till papperslösa barnfamiljer
 27. Kommunfullmäktiges valärenden
 28. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 29. Anmälan av inkomna motioner
 30. Rapporter med mera

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 18 dec 2017 (del 2) (00:00)
 2. Motion av Päivi Johansson och Jörgen Rundgren (båda M) om tillgängligheten för bussresenärer vid busstationen i Norrköpings resecenter (00:32)
 3. Motion av Sofia Hallström, Sofi Holmin Fridell och Sandra Isaksson (alla FI) om könsneutrala omklädningsrum (06:23)
 4. Motion av Päivi Johansson, Joanna Sjölander och Tommy Svensson (alla M) om yrkeshögskoleutbildningar (23:09)
 5. Motion av Ingrid Cassel, Gunnar Bredin, Christer Frey, Fredrik Björkman och Sophia Jarl (alla M) om anstånd för erläggande av gatukostnader (40:41)
 6. Motion av Sophia Jarl och Anna Sotkasiira Wik (båda M) om att stärka den upplevda tryggheten i kommunens biståndsbedömningar (52:17)
 7. Motion av Darko Mamkovic (SD) om mottagning av ensamkommande barn (01:21:14)
 8. Motion av Mia Sköld (MP) om vegetarisk mat som huvudalternativ (01:39:00)
 9. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (01:59:59)
 10. Interpellation av Sophia Jarl och Roger Åkesson (båda M) – Hur vet ansvarigt kommunalråd att Norrköpings skolor lever upp till timplanen (02:00:12)
 11. Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om tillgänglighet i utemiljöer (02:18:44)
 12. Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om ekonomiskt bistånd till papperslösa barnfamiljer (02:28:23)
 13. Kommunfullmäktiges valärenden (02:36:43)
 14. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (02:37:34)
 15. Anmälan av inkomna motioner (02:37:58)
 16. Rapporter med mera (02:38:37)

Relaterade videor