Kommunfullmäktige 19 december 2016, Del 2

Publicerades 2016-12-19 i Kommunfullmäktige | Speltid: 05:23:29 | Ladda ned video

Information

2. Lucia, utdelning av stipendier, avtackningar

14. Taxa för markupplåtelse i Norrköpings kommun

15. Uppdaterade riktlinjer och avgifter för tomtkön i Norrköpings kommun

16. Avgifter för hjälpmedel

17. Kommunfullmäktiges val till nämnder och styrelser

18. Motion av Jan Petersson (SD) om förbättrade parkeringsmöjligheter och tryggare parkering i Norrköping

19. Motion av Mona Olsson och Ricardo Olivares (båda V) om att utlokalisera förvaltningar för att stötta områdesutvecklingen, i första hand Klockaretorpet

20. Motion av Mia Sköld (MP) om skolträdgårdar

21. Motion av Markus Wiechel (SD) om att avidentifiera elevers arbete för en rättvis betygsbedömning

22. Motion av Markus Wiechel och Darko Mamkovic (båda SD) om att införa ordningsomdöme i högstadie- och gymnasieskolan och om att utreda införande av jourskola

23. Motion av Joanna Sjölander (M) om att hedra veteranerna i Norrköping med en minnesdag 29 maj och att en plats eller minnesmärke anordnas

24. Motion av Sophia Jarl och Joanna Sjölander (båda M) om åtgärder mot narkotika i Norrköpings skolor

25. Motion av Mona Olsson, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü, Peter Butros och Nicklas Lundström (alla V) om fler sociala bostäder i Norrköping

26. Motion av Nicklas Lundström (V) om att fler affischeringsytor och utomhusscener skapas i Norrköpings innerstad

27. Motion av Sandra Isaksson (FI) om att asylsökande och EU-medborgare i Norrköping ska erbjudas Svenska för invandrare (SFI)

28. Motion av Mia Sköld (MP) om att utöka utbildningspoängen för yrkesutbildningarna

29. Motion av Mia Sköld (MP) om införa projektet cykling utan ålder i Norrköping

30. Motion av Sophia Jarl, Anna Sotkasiira Wik och Roger Åkesson (alla M) om palliativ vård i kommunens regi

31. Motion av Sophia Jarl, Anna Sotkasiira Wik, Sylvia Nilsson, Kerstin Nordenberg och Åke Bjerselius (alla M) Handlingsplan för bättre folkhälsa

32. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter

33. Interpellation av Mona Olsson (V) om sysselsättning dagtid för Norrköpingsbor som lever med psykisk ohälsa

34. Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om förbättringar inför LOV

35. Kommunfullmäktiges fyllnadsval

36. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag

37. Rapporter med mera

38. Anmälan av inkomna motioner

Läs mer om kommunfullmäktige här.

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 19 december 2016, Del 2 (00:00)
 2. 2. Lucia, utdelning av stipendier, avtackningar (00:16)
 3. 14. Taxa för markupplåtelse i Norrköpings kommun (44:19)
 4. 15. Uppdaterade riktlinjer och avgifter för tomtkön i Norrköpings kommun (53:52)
 5. 16. Avgifter för hjälpmedel (01:02:14)
 6. 17. Kommunfullmäktiges val till nämnder och styrelser (01:02:35)
 7. 18. Motion av Jan Petersson (SD) om förbättrade parkeringsmöjligheter och tryggare parkering i Norrköping (01:03:33)
 8. 19. Motion av Mona Olsson och Ricardo Olivares (båda V) om att utlokalisera förvaltningar för att stötta områdesutvecklingen, i första hand Klockaretorpet (01:08:31)
 9. 20. Motion av Mia Sköld (MP) om skolträdgårdar (01:15:28)
 10. 21. Motion av Markus Wiechel (SD) om att avidentifiera elevers arbete för en rättvis betygsbedömning (01:24:41)
 11. 22. Motion av Markus Wiechel och Darko Mamkovic (båda SD) om att införa ordningsomdöme i högstadie- och gymnasieskolan och om att utreda införande av jourskola (01:28:39)
 12. 23. Motion av Joanna Sjölander (M) om att hedra veteranerna i Norrköping med en minnesdag 29 maj och att en plats eller minnesmärke anordnas (01:42:21)
 13. 24. Motion av Sophia Jarl och Joanna Sjölander (båda M) om åtgärder mot narkotika i Norrköpings skolor (02:34:23)
 14. 25. Motion av Mona Olsson, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü, Peter Butros och Nicklas Lundström (alla V) om fler sociala bostäder i Norrköping (03:18:51)
 15. 26. Motion av Nicklas Lundström (V) om att fler affischeringsytor och utomhusscener skapas i Norrköpings innerstad (03:19:25)
 16. 27. Motion av Sandra Isaksson (FI) om att asylsökande och EU-medborgare i Norrköping ska erbjudas Svenska för invandrare (SFI) (03:19:37)
 17. 28. Motion av Mia Sköld (MP) om att utöka utbildningspoängen för yrkesutbildningarna (03:33:50)
 18. 29. Motion av Mia Sköld (MP) om införa projektet cykling utan ålder i Norrköping (03:48:44)
 19. 30. Motion av Sophia Jarl, Anna Sotkasiira Wik och Roger Åkesson (alla M) om palliativ vård i kommunens regi (03:58:09)
 20. 31. Motion av Sophia Jarl, Anna Sotkasiira Wik, Sylvia Nilsson, Kerstin Nordenberg och Åke Bjerselius (alla M) Handlingsplan för bättre folkhälsa (04:44:39)
 21. 32. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (04:58:07)
 22. 33. Interpellation av Mona Olsson (V) om sysselsättning dagtid för Norrköpingsbor som lever med psykisk ohälsa (05:02:31)
 23. 34. Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om förbättringar inför LOV (05:07:35)
 24. 35. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (05:18:54)
 25. 36. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (05:19:34)
 26. 37. Rapporter med mera (05:19:48)
 27. 38. Anmälan av inkomna motioner (05:19:58)

Relaterade videor