Kommunfullmäktige 23 okt 2017 (del 2)

Publicerades 2017-10-24 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:38:07 | Ladda ned video

Information

Den 23/10 klockan 13.30 är det dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att samlas kring budgeten. 

Del 2 berör enbart punkt 3, Drift- och investeringsbudget 2018-2021.

  1. Val av justerare
  2. Budget för kommunrevisionen år 2018
  3. Drift- och investeringsbudget 2018-2021
  4. Ekonomisk uppföljning år 2017
  5. Delårsrapport 2017 för Norrköpings kommun och kommunala bolag

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens http://www.norrkoping.se/organisation/diarium/">diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Relaterade videor