Kommunfullmäktige 24 april 2017, Del 2

Publicerades 2017-04-24 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:43:43 | Ladda ned video

Information

5. Årsredovisning 2016 för Norrköpings kommun

6. Ändring av reglementet för stadsplaneringsnämnden

7. Ändring av bolagsordningen för Norrköping Symfoniorkester AB samt minskning av bolagets aktiekapital

8. Taxa för bygglov 2017

9. Uppföljning av Norrköpings energiplan 2016

10. Geografiska indelningar av stadsdelar inom centralorten Norrköping, övriga tätorter samt delområden på landsbygden

11. Utökat verksamhetsområde Viudden för Norrköping Vatten och Avfall AB

12. Tecknande av hyresavtal för friidrottsarena belägen på Himmelstalundsområdet

13. Tecknade av hyresavtal för Hörsalen i Norrköping

14. Tecknade av hyresavtal för hemtjänstlokaler, kontorslokaler och lokaler för hemsjukvård inom kvarteret Kannan

15. Motion av Mia Sköld (MP) om profilklasser

16. Motion av Nicklas Lundström (V) om årlig urban konstfest i Norrköping

17. Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om lovstudier och sommarjobb för elever

18. Motion av Nicklas Lundström (V) om att upprätta en träbyggnadsstrategi för att stimulera och underlätta byggandet av främst flerbostadshus i trä

19. Motion av Mona Olsson (V) om att ta initiativ till utbildningsverksamhet tillsammans med Region Östergötland för att utbildning av undersköterskor till sjuksköterskor

20. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter

21. Interpellation av Ingvar Våxmo (SD) om spårvagnstrafikens utbyggnad

22. Interpellation av Darko Mamkovic och Markus Wiechel (båda SD) om matchning, kompetensutveckling och vägledning på arbetsmarknaden

23. Interpellation av Florian Aranda (SD) om riktlinje för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

24. Interpellation av Florian Aranda (SD) om åtgärd mot tiggeriet

25. Interpellation av Päivi Johansson och Gunnar Bredin (båda M) om arkitektonisk vision för Norrköping

26. Interpellation av Sofi Holmin Fridell, Sandra Isaksson och Sofia Hallström (samtliga FI) om arbete mot rasism och diskriminering

27. Kommunfullmäktiges fyllnadsval

28. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag

29. Rapporter med mera

30. Anmälan av inkomna motioner

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 24 april 2017, Del 2 (00:00)
 2. 5. Årsredovisning 2016 för Norrköpings kommun (00:14)
 3. 6. Ändring av reglementet för stadsplaneringsnämnden (21:14)
 4. 7. Ändring av bolagsordningen för Norrköping Symfoniorkester AB samt minskning av bolagets aktiekapital (21:47)
 5. 8. Taxa för bygglov 2017 (22:13)
 6. 9. Uppföljning av Norrköpings energiplan 2016 (22:39)
 7. 10. Geografiska indelningar av stadsdelar inom centralorten Norrköping, övriga tätorter samt delområden på landsbygden (41:01)
 8. 11. Utökat verksamhetsområde Viudden för Norrköping Vatten och Avfall AB (41:33)
 9. 12. Tecknande av hyresavtal för friidrottsarena belägen på Himmelstalundsområdet (44:34)
 10. 13. Tecknade av hyresavtal för Hörsalen i Norrköping (45:04)
 11. 14. Tecknade av hyresavtal för hemtjänstlokaler, kontorslokaler och lokaler för hemsjukvård inom kvarteret Kannan (55:08)
 12. 15. Motion av Mia Sköld (MP) om profilklasser (55:38)
 13. 16. Motion av Nicklas Lundström (V) om årlig urban konstfest i Norrköping (01:08:32)
 14. 17. Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om lovstudier och sommarjobb för elever (01:21:36)
 15. 18. Motion av Nicklas Lundström (V) om att upprätta en träbyggnadsstrategi för att stimulera och underlätta byggandet av främst flerbostadshus i trä (01:23:40)
 16. 19. Motion av Mona Olsson (V) om att ta initiativ till utbildningsverksamhet tillsammans med Region Östergötland för att utbildning av undersköterskor till sjuksköterskor (01:32:46)
 17. 20. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (02:10:34)
 18. 21. Interpellation av Ingvar Våxmo (SD) om spårvagnstrafikens utbyggnad (02:10:45)
 19. 22. Interpellation av Darko Mamkovic och Markus Wiechel (båda SD) om matchning, kompetensutveckling och vägledning på arbetsmarknaden (02:33:57)
 20. 23. Interpellation av Florian Aranda (SD) om riktlinje för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (02:33:58)
 21. 24. Interpellation av Florian Aranda (SD) om åtgärd mot tiggeriet (02:33:59)
 22. 25. Interpellation av Päivi Johansson och Gunnar Bredin (båda M) om arkitektonisk vision för Norrköping (02:34:00)
 23. 26. Interpellation av Sofi Holmin Fridell, Sandra Isaksson och Sofia Hallström (samtliga FI) om arbete mot rasism och diskriminering (02:34:31)
 24. 27. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (02:38:20)
 25. 28. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (02:39:24)
 26. 29. Rapporter med mera (02:39:51)
 27. 30. Anmälan av inkomna motioner (02:40:02)

Relaterade videor