Kommunfullmäktige 25 januari 2016

Publicerades 2016-01-25 i Kommunfullmäktige | Speltid: 05:22:38 | Ladda ned video

Kapitel

 1. Mötet öppnas (00:12)
 2. 1. Val av justerare (07:10)
 3. 2. Fastställande av föredragningslistan (07:35)
 4. 3. En valfrihetsreform i Norrköping (10:51)
 5. 4. Tilläggsbudget 2015 (03:43:53)
 6. 5. Översyn av taxor inom bygg och miljö (04:04:53)
 7. 6. Motion av Sandra Isaksson (FI) om att införa närvarorätt i kommunstyrelsen för förtroendevalda (04:09:19)
 8. 15. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (04:43:51)
 9. 16. Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2016-01-25 (05:13:25)
 10. 17. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (05:15:33)
 11. 18. Rapporter med mera (05:17:53)
 12. 19. Anmälan av inkomna motioner (05:18:08)

Relaterade videor