Kommunfullmäktige 25 mars 2019

Publicerades 2019-03-26 i Kommunfullmäktige | Speltid: 04:52:35 | Ladda ned video

Information

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 25 mars 2019 (00:00)
 2. Val av justerare (00:41)
 3. Information från kommunrevisionen (01:06)
 4. Förändrad bevakningsverksamhet (05:22)
 5. Överföring av verksamhet från kommunstyrelsen till andra nämnder (01:02:45)
 6. Annonsering av fullmäktiges sammanträden (01:12:08)
 7. Arvodesnivåer i regionala organ (01:12:51)
 8. Bestämmelser - omställning och pension (01:13:38)
 9. Tecknande av hyresavtal servicebostad (01:14:13)
 10. Tecknande av hyresavtal gymnastikhall (01:14:58)
 11. Avslut av investeringsprojekt (01:18:00)
 12. Motion av Ulf Nilsson (MP) och Per Almgren (MP) om att styra mot kostnadseffektivt byggande (01:21:49)
 13. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (01:38:21)
 14. Interpellation av Sophia Jarl (M) och Sylvia Nilsson (M) om att Norrköpings kommun inte ska medverka till en normalisering av slöjan (01:39:04)
 15. Interpellation av Nicklas Lundström (V) om när Norrköping får jämställda löner (04:05:46)
 16. Interpellation av Matthias Olofsson (SD) om vilka åtgärder som har vidtagits föra att säkerställa medborgarnas trygghet när IS-terrorister återvänt/återvänder till kommunen (04:21:35)
 17. Kommunfullmäktiges valärenden (04:45:13)
 18. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (04:50:20)
 19. Anmälan av inkomna motioner (04:50:35)
 20. Rapporter med mera (04:51:30)

Relaterade videor