Kommunfullmäktige 25 sep 2017 (del 1)

Publicerades 2017-09-28 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:00:45

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

 • Kondoleans till minne av Jan Berglund (00:00)
 • Val av justerare (04:30)
 • Information från kommunrevisionen (04:48)
 • Inriktningsdokument - förhindra att barn och ungdomar utsätts för våld och förtryck (05:03)
 • Riktlinje för minskad kemikalieanvändning i Norrköpings kommun (39:49)
 • Fördelning av schablonersättning för kommunens kostnader för nyanlända (51:50)
 • Avgift för kostnader för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen (52:30)
 • Detaljplan för del av fastigheten Östra Eneby 3:2 och del av fastigheten Östra Eneby 3:3 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun (52:57)
 • Exploatering av Östra Eneby 3:2 och 3:3 (01:17:27)
 • Ansvar för Skatehallens verksamhet (01:18:06)
 • Norrköping Vatten och Avfall AB:s utökade verksamhetsområde för vatten och spillvatten vid Kvarsebo-Säter (01:18:36)
 • Norrköping Vatten och Avfall AB:s utökade verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Okna-Torp (01:19:10)
 • Norrköping Vatten och Avfall AB:s utökade verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet i Björkalund (01:19:40)
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Ernst och Hilma Fredgas stiftelse (01:20:12)
 • Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och vissa nämnder 2018 (01:20:40)
 • Motion av Roger Åkesson och Nedin Demir (båda M) om behovsanpassad förskola för barnomsorg på obekväm arbetstid (01:21:03)
 • Motion av Sandra Isaksson, Sofia Hallström och Sofi Holmin Fridell (alla FI) om att inrätta ett jämställdhetsutskott och en tjänst som jämställdhetsstrateg (01:44:38)

Relaterade videor