Kommunfullmäktige 25 sep 2017 (del 2)

Publicerades 2017-09-28 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:12:43 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

  1. Kommunfullmäktige 25 sep 2017 (del 2) (0s)
  2. Motion av Sofi Holmin Fridell, Sandra Isaksson och Sofia Hallström (alla FI) om att mäta talartiden i kommunfullmäktige (00:17)
  3. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (45:40)
  4. Interpellation av Bengt Cete (MP) om finansieringen av underhåll och långsiktig kostnadstäckning för lokaler (59:00)
  5. Kommunfullmäktiges valärenden (01:09:02)
  6. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (01:10:19)
  7. Anmälan av inkomna motioner (01:11:18)
  8. Rapporter med mera (01:12:07)