Kommunfullmäktige 27 februari 2017

Publicerades 2017-02-27 i Kommunfullmäktige | Speltid: 04:13:22 | Ladda ned video

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 27 februari 2017 (00:00)
 2. Mötet öppnas (00:28)
 3. 1. Val av justerare (01:13)
 4. 2. Information från kommunrevisionen (01:34)
 5. 3. Riktlinje för hur Norrköpings kommun ska arbeta med visualiseringar och modellering i 3D (14:12)
 6. 4. Riktlinje för parkering i Norrköpings kommun (15:00)
 7. 5. Riktlinjen ”Avtal eller bidrag”? (20:56)
 8. 6. Program för insyn och uppföljning av privata utförare (24:44)
 9. 7. Gatukostnadsutredning för detaljplan för del av Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings kommun (25:14)
 10. 8. Detaljplan för del av fastigheten Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings kommun (25:15)
 11. 9. Bildande av Linköpings universitets jubileumsstiftelse och Norrköpings kommuns gåva till stiftelsen (02:36:38)
 12. 10. Delårsrapport 2016 för Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland och Samordningsförbundet Östra Östergötland (02:39:31)
 13. 11. Ekonomisk ram avseende projektering av allmän plats Inre hamnen (02:40:01)
 14. 12. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (02:50:20)
 15. 13. Interpellation av Peter Butros (V) om Norrköpings flygplats (02:58:07)
 16. 14. Interpellation av Sylvia Nilsson (M), står det klart om mer isyta i kommunen (03:49:14)
 17. 15. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (04:05:30)
 18. 16. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (04:07:02)
 19. 17. Rapporter med mera (04:07:18)
 20. 18. Anmälan av inkomna motioner (04:07:33)

Relaterade videor