Kommunfullmäktige 27 januari 2020 (del 2)

Publicerades 2020-01-28 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:00:55 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Relaterade videor