Kommunfullmäktige 27 mars 2017

Publicerades 2017-03-27 i Kommunfullmäktige | Speltid: 03:17:57 | Ladda ned video

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 27 mars 2017 (00:00)
 2. Mötet öppnas (01:34)
 3. 1. Val av justerare (02:10)
 4. 2. Information från kommunrevisionen (02:38)
 5. 3. Riktlinjer och avgifter för tomtkön i Norrköpings kommun (07:50)
 6. 4. Översyn av beredningsprocessen och av kommunens styrdokument samt möjligheten till utökat stöd till nämnderna (13:33)
 7. 5. Avgiftstaxa – avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar (34:49)
 8. 6. Justering av investeringsplan till förmån för Söderporten (35:28)
 9. 7. Tecknande av hyresavtal för LSS-boende inom kvarteret Kardusen 12 (35:59)
 10. 8. Motion av Sandra Isaksson och Sofi Holmin Fridell (båda FI) om könsneutrala suffix vid politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning (38:36)
 11. 9. Motion av Markus Wiechel och Clara Aranda (båda SD) om utökat suicidpreventivt arbete (01:02:51)
 12. 10. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (01:33:30)
 13. 11. Interpellation av Päivi Johansson och Joanna Sjölander (båda M) om yrkesutbildningar (02:32:35)
 14. 12. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (03:13:22)
 15. 13. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (03:14:39)
 16. 14. Rapporter med mera (03:15:13)
 17. 15. Anmälan av inkomna motioner (03:15:27)

Relaterade videor