Kommunfullmäktige 27 nov 2017 (del 1)

Publicerades 2017-11-28 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:05:03

Information

Den 27/11 klockan 16.30 är det dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att samlas igen. 

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.
Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

  • Kondoleans för Per Colliander (00:00)
  • Val av justerare (04:09)
  • Information om globala frågor (04:34)
  • Information från kommunrevisionen (41:01)
  • Överenskommelse med Sverigeförhandlingen (45:18)
  • Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet (01:18:22)
  • Revidering av renhållningstaxa (01:22:56)
  • Detaljplan för fastigheten Kroken 13 (Utloppet) med närområde inom Nordantill i Norrköping (01:37:09)

Relaterade videor