Kommunfullmäktige 28 aug 2017 (del 1)

Publicerades 2017-08-30 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:53:12 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

  1. Val av justerare (00:24)
  2. Information från Unga kommunutvecklare (02:39)
  3. Information från kommunrevisionen (36:35)
  4. Aktualisering av Energiplan 2009-2013 för Norrköpings kommun (46:05)
  5. Inriktningsdokument för miljöpolitiken (01:29:14)
  6. Köp av Skärlunda Gård, del av fastigheten inom kvarteret Diademet 3 (01:49:40)
  7. Tecknande av hyresavtal för korttidsboende inom kvarteret Diademet 3 (01:52:28)

Relaterade videor