Kommunfullmäktige 28 november 2016

Publicerades 2016-11-28 i Kommunfullmäktige | Speltid: 03:57:41 | Ladda ned video

Information

Mötet öppnas

1. Val av justerare

2. Information: Globala frågor

3. Kompletterat ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB, mål angående nyproduktion av bostäder

4. Byte av nämndtillhörighet för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

5. Tecknande av hyresavtal för kontor inom kvarteret Flöjten 1, Östra promenaden 7, Norrköping

6. Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun

7. Justerad vatten- och avloppstaxa för Norrköpings kommun

8. Revidering av renhållningstaxa för Norrköpings kommun

9. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Ernst och Hilma Fredgas stiftelse

10. Motion av Sophia Jarl, Joanna Sjölander, Nedim Demir och Gunnar Bredin (alla M) om en internationell och språkintegrerad engelsk skola i Norrköping

11. Motion från Sophia Jarl (M), med flera, om en ny upphandling av de äldres mat

12. Motion av Sophia Jarl och Päivi Johansson (båda M) om ny högstadieskola i Lindö

13. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter

14. Interpellation av Bengt Cete (MP) om City Fiskes framtid

15. Interpellation av Sophia Jarl (M) om inställda lektioner på grund av lärarbrist i kommunens skolor

16. Kommunfullmäktiges fyllnadsval

17. Avsägelse från Håkan Thornell (S) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

18. Avsägelse från Peter Gustavsson (C) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

19. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag

20. Rapporter med mera

21. Anmälan av inkomna motioner

Läs mer om kommunfullmäktige här.

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 28 november 2016 (00:00)
 2. Mötet öppnas (00:46)
 3. 1. Val av justerare (01:50)
 4. 2. Information: Globala frågor (02:05)
 5. 3. Kompletterat ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB, mål angående nyproduktion av bostäder (49:56)
 6. 4. Byte av nämndtillhörighet för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (58:39)
 7. 5. Tecknande av hyresavtal för kontor inom kvarteret Flöjten 1, Östra promenaden 7, Norrköping (01:21:13)
 8. 6. Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun (01:21:43)
 9. 7. Justerad vatten- och avloppstaxa för Norrköpings kommun (01:22:07)
 10. 8. Revidering av renhållningstaxa för Norrköpings kommun (01:34:33)
 11. 9. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Ernst och Hilma Fredgas stiftelse (01:34:54)
 12. 10. Motion av Sophia Jarl, Joanna Sjölander, Nedim Demir och Gunnar Bredin (alla M) om en internationell och språkintegrerad engelsk skola i Norrköping (01:39:23)
 13. 11. Motion från Sophia Jarl (M), med flera, om en ny upphandling av de äldres mat (02:31:14)
 14. 12. Motion av Sophia Jarl och Päivi Johansson (båda M) om ny högstadieskola i Lindö (03:12:48)
 15. 13. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (03:24:44)
 16. 14. Interpellation av Bengt Cete (MP) om City Fiskes framtid (03:35:30)
 17. 15. Interpellation av Sophia Jarl (M) om inställda lektioner på grund av lärarbrist i kommunens skolor (03:43:07)
 18. 16. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (03:53:31)
 19. 17. Avsägelse från Håkan Thornell (S) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (03:53:52)
 20. 18. Avsägelse från Peter Gustavsson (C) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (03:54:09)
 21. 19. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (03:54:29)
 22. 20. Rapporter med mera (03:54:44)
 23. 21. Anmälan av inkomna motioner (03:54:54)

Relaterade videor