Kommunfullmäktige 29 augusti 2016, Del 1

Publicerades 2016-08-29 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:16:04 | Ladda ned video

Kapitel

  1. Kommunfullmäktige 29 augusti 2016, Del 1 (00:00)
  2. Mötet öppnas (00:13)
  3. 1. Val av justerare (02:29)
  4. 2. Inriktningsdokument - förhindra att barn och ungdomar utsätts för våld och förtryck (08:05)
  5. 3. Tilläggsbudget 2016 – 17:35 (01:05:00)
  6. 4. Riktlinje: Norrköpings kommuns strategi för att minska arbetslösheten och dess kostnader 2016 – 2020 (01:25:09)

Relaterade videor