Kommunfullmäktige 29 jan 2018 (del 1)

Publicerades 2018-01-30 i Kommunfullmäktige | Speltid: 08:14 | Ladda ned video

Information

Den 29/1 klockan 16.30 är det dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att samlas igen.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet. Är de inte färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet torsdag klockan 16.30 samma vecka.

 1. Val av justerare
 2. Information från kommunrevisionen
 3. Ändring av vård- och omsorgsnämndens reglemente
 4. Justering av investeringsanslag - Rosen
 5. Revidering av VA-taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköpings kommuns verksamhetsområde
 6. Fastställande av verksamhetsområde VA för Kimstad Kyrkby
 7. Tecknande av hyresavtal för gruppbostad LSS inom kvarteret Sparlånet 1, Örtugsgatan 23 B
 8. Tecknande av hyresavtal för personer med missbruksproblem i kvarteret Kopparslagaren 24, Bromsaregatan 4-8
 9. Justering investeringsanslag
 10.  Riktlinje för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen
 11.  Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om att införa timplanelös undervisning med fokus på målgaranti i Norrköpings skolor
 12.  Motion av Sophia Jarl, Ingrid Cassel och Päivi Johansson (alla M) om förstärkt dialog med friskolor som bedriver konfessionellt inriktad verksamhet
 13.  Motion av Sophia Jarl, Ingrid Cassel och Päivi Johansson (alla M) om skärpt tillsyn i fristående förskolor med konfessionell inriktning
 14.  Motion av Florian Aranda (SD) om att förbättra trygghet och lärande i Norrköpings kommuns högstadieskolor
 15.  Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 16.  Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om lönesatsning för jämställda löner
 17.  Interpellation av Sylvia Nilsson (M) – Hur har kommunens isyta fungerat i vinter?
 18.  Interpellation av Mona Olsson och Nicklas Lundström (båda V) om utförsäljning av bostadsbeståndet i Klockaretorpet
 19.  Kommunfullmäktiges valärenden
 20.  Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 21.  Anmälan av inkomna motioner
 22.  Rapporter med mera

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 29 jan 2018 (del 1) (00:00)
 2. Kondoleans för Peter Åbrodd (00:15)
 3. Val av justerare (02:37)
 4. Information från kommunrevisionen (03:23)
 5. Ändring av vård- och omsorgsnämndens reglemente (03:43)

Relaterade videor