Kommunfullmäktige 29 maj 2017

Publicerades 2017-05-29 i Kommunfullmäktige | Speltid: 05:26:45 | Ladda ned video

Information

Mötet öppnas

1. Val av justerare

2. Information från kommunrevisionen

3. Inriktningsdokument för barn och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen

4. Placeringsriktlinjer för Långsiktiga medelsförvaltningen och Investeringsfonden

5. Utredning om förutsättningar för ökade miljökrav vid upphandling av ramavtal för leasing av tjänstefordon och upphandling av tankkort

6. Beviljande av ansvarsfrihet för Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem 2016

7. Ändring av bolagsordningen för Norra Lyckorna 2015 AB

8. Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB

9. Tecknande av hyresavtal för utbildningslokaler inom kvarteret Sandbyhov 30, Norrköping

10. Utökat verksamhetsområde för Toresdal E1 för Norrköping Vatten och Avfall

11. Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om lovskola i Norrköping

12. Motion av Joanna Sjölander och Roger Åkesson (båda M) om att kommunens kostriktlinje utökas med direktiv om att livsmedel som upphandlas ska möta samma krav som ställs på svenska livsmedelsproducenter

13. Motion av Darko Mamkovic, Marcus Wiechel och Ingvar Våxmo (alla SD) om totalstopp av mottagning av flyktingar

14. Motion av Mia Sköld (MP) om modell för lokal klimatkompensation vid kommunens transporter

15. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter

16. Bordlagd interpellation av Markus Wiechel och Darko Mamkovic (båda SD) om matchning, kompetensutveckling och vägledning på arbetsmarknaden

17. Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om ny riktlinje för arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skolan och fritidsverksamhet

18. Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om åtgärd mot tiggeriet

19. Bordlagd interpellation av Päivi Johansson och Gunnar Bredin (båda M) om arkitektonisk vision för Norrköping

20. Interpellation av Darko Mamkovic (SD) om Enkla jobb

21. Interpellation av Florian Aranda (SD) om islamiseringen av unga muslimer i Norrköpings skolor

22. Interpellation av Mia Sköld (MP) om barnfattigdom i Norrköping

23. Kommunfullmäktiges fyllnadsval

24. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag

25. Rapporter med mera

26. Anmälan av inkomna motioner

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 29 maj 2017 (00:00)
 2. Mötet öppnas (01:02)
 3. 1. Val av justerare (01:42)
 4. 2. Information från kommunrevisionen (03:03)
 5. 3. Inriktningsdokument för barn och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen (03:21)
 6. 4. Placeringsriktlinjer för Långsiktiga medelsförvaltningen och Investeringsfonden (39:07)
 7. 5. Utredning om förutsättningar för ökade miljökrav vid upphandling av ramavtal för leasing av tjänstefordon och upphandling av tankkort (59:26)
 8. 6. Beviljande av ansvarsfrihet för Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem 2016 (01:31:27)
 9. 7. Ändring av bolagsordningen för Norra Lyckorna 2015 AB (01:31:58)
 10. 8. Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB (01:32:24)
 11. 9. Tecknande av hyresavtal för utbildningslokaler inom kvarteret Sandbyhov 30, Norrköping (01:32:50)
 12. 10. Utökat verksamhetsområde för Toresdal E1 för Norrköping Vatten och Avfall (01:45:03)
 13. 11. Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om lovskola i Norrköping (01:45:42)
 14. 12. Motion av Joanna Sjölander och Roger Åkesson (båda M) om att kommunens kostriktlinje utökas med direktiv om att livsmedel som upphandlas ska möta samma krav som ställs på svenska livsmedelsproducenter (02:30:51)
 15. 13. Motion av Darko Mamkovic, Marcus Wiechel och Ingvar Våxmo (alla SD) om totalstopp av mottagning av flyktingar (03:03:47)
 16. 14. Motion av Mia Sköld (MP) om modell för lokal klimatkompensation vid kommunens transporter (04:14:18)
 17. 15. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (04:22:03)
 18. 16. Bordlagd interpellation av Markus Wiechel och Darko Mamkovic (båda SD) om matchning, kompetensutveckling och vägledning på arbetsmarknaden (04:22:13)
 19. 17. Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om ny riktlinje för arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skolan och fritidsverksamhet (04:30:04)
 20. 18. Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om åtgärd mot tiggeriet (04:48:46)
 21. 19. Bordlagd interpellation av Päivi Johansson och Gunnar Bredin (båda M) om arkitektonisk vision för Norrköping (05:04:14)
 22. 20. Interpellation av Darko Mamkovic (SD) om Enkla jobb (05:16:21)
 23. 21. Interpellation av Florian Aranda (SD) om islamiseringen av unga muslimer i Norrköpings skolor (05:16:22)
 24. 22. Interpellation av Mia Sköld (MP) om barnfattigdom i Norrköping (05:16:38)
 25. 23. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (05:22:38)
 26. 24. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (05:23:18)
 27. 25. Rapporter med mera (05:23:38)
 28. 26. Anmälan av inkomna motioner (05:23:48)

Relaterade videor