Kommunfullmäktige 29 september, Del 3 - dag 2

Publicerades 2016-09-29 i Kommunfullmäktige | Speltid: 03:42:15 | Ladda ned video

Information

12. Motion av Sophia Jarl och Pär Linderoth (båda M) om att utreda möjligheter och konsekvenser av att införa ett lokalt regelverk mot huvudduk för flickor under 15 år i kommunens barnomsorg, skola och fritidsverksamhet

13. Motion av Sophia Jarl, Joanna Sjölander, Pär Linderoth, Gunnar Bredin, Jirina Klevstigh, Päivi Johansson och Kerstin Nordenberg (alla M) om kommunal handlingsplan för hanterandet av terrorresenärer

14. Bordlagd motion av Sandra Isaksson (FI) om att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark

15. Motion av Mona Olsson, Nicklas Lundström, Annika Kaiser och Peter Butros (alla V) om att satsa på Kulturskolan

16. Motion av Sandra Isaksson (FI) om att införa ett alternativ utöver kvinna/man i kommunala blanketter, enkäter med mera

17. Motion av Mona Olsson och Annika Kaiser (båda V) om att införa feministiskt självförsvar för tjejer i skolan

18. Motion av Nicklas Lundström (V) om kommunal maxlön

19. Motion av Markus Wiechel (SD) om företagsfond för nya och utvecklingsbara projekt

20. Motion av Markus Wiechel (SD) om att främja arbetet med trygghetsvärdar i Norrköping

21. Motion av Markus Wiechel (SD) om information till elever om arbetsmarknadens behov

22. Motion av Sandra Isaksson (FI) Norrköpings kommun ansluter sig till Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot rasism och diskriminering

23. Motion av Mia Sköld (MP) om alternativa språkval i Norrköpings skolor

24. Motion av Markus Wiechel (SD) om förenklad hantering av bygglov för industrier och småföretag på landsbygden

25. Motion av Jan Petersson (SD) om upprustning av Norrköpings vägnät

26. Motion av Mia Sköld (MP) om att införa förmånscyklar till kommunens anställda

27. Motion av Nicklas Lundström (V) om att söka samarbete med andra aktörer och ta visst ekonomiskt ansvar för att lösa boendefrågan för fattiga EU-migranter

28. Motion av Mona Olsson, Annika Kaiser och Ricardo Olivares (alla V) om att inrätta ett bidrag för kvinnors organisering

29. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter

30. Bordlagd interpellation av Markus Wiechel (SD) om kompetensutveckling och studieprogram för skolpersonal i lågpresterande skolor

31. Bordlagd interpellation av Mia Sköld (MP) om Kreativa platser

32. Interpellation av Bengt Cete (MP) om stadsmiljöavtal

33. Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om hur tillämpas genusbudgetering i Norrköpings kommun

34. Interpellation av Mia Sköld (MP) om barnomsorg vid SFI och möjlighet för föräldralediga att läsa SFI

35. Kommunfullmäktiges fyllnadsval

36. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag

37. Rapporter med mera

38. Anmälan av inkomna motioner

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 29 september, Del 3 - dag 2 (00:00)
 2. 12. Motion av Sophia Jarl och Pär Linderoth (båda M) om att utreda möjligheter och konsekvenser av att införa ett lokalt regelverk mot huvudduk för flickor under 15 år i kommunens barnomsorg, skola och fritidsverksamhet (00:28)
 3. 13. Motion av Sophia Jarl, Joanna Sjölander, Pär Linderoth, Gunnar Bredin, Jirina Klevstigh, Päivi Johansson och Kerstin Nordenberg (alla M) om kommunal handlingsplan för hanterandet av terrorresenärer (01:03:24)
 4. 14. Bordlagd motion av Sandra Isaksson (FI) om att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark (01:12:13)
 5. 15. Motion av Mona Olsson, Nicklas Lundström, Annika Kaiser och Peter Butros (alla V) om att satsa på Kulturskolan (01:24:05)
 6. 16. Motion av Sandra Isaksson (FI) om att införa ett alternativ utöver kvinna/man i kommunala blanketter, enkäter med mera (01:33:05)
 7. 17. Motion av Mona Olsson och Annika Kaiser (båda V) om att införa feministiskt självförsvar för tjejer i skolan (01:46:32)
 8. 18. Motion av Nicklas Lundström (V) om kommunal maxlön (02:16:36)
 9. 19. Motion av Markus Wiechel (SD) om företagsfond för nya och utvecklingsbara projekt (02:26:53)
 10. 21. Motion av Markus Wiechel (SD) om information till elever om arbetsmarknadens behov (02:26:54)
 11. 20. Motion av Markus Wiechel (SD) om att främja arbetet med trygghetsvärdar i Norrköping (02:26:54)
 12. 22. Motion av Sandra Isaksson (FI) Norrköpings kommun ansluter sig till Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot rasism och diskriminering (02:27:05)
 13. 23. Motion av Mia Sköld (MP) om alternativa språkval i Norrköpings skolor (02:34:42)
 14. 24. Motion av Markus Wiechel (SD) om förenklad hantering av bygglov för industrier och småföretag på landsbygden (02:43:04)
 15. 25. Motion av Jan Petersson (SD) om upprustning av Norrköpings vägnät (02:43:05)
 16. 26. Motion av Mia Sköld (MP) om att införa förmånscyklar till kommunens anställda (02:43:16)
 17. 27. Motion av Nicklas Lundström (V) om att söka samarbete med andra aktörer och ta visst ekonomiskt ansvar för att lösa boendefrågan för fattiga EU-migranter (02:51:25)
 18. 28. Motion av Mona Olsson, Annika Kaiser och Ricardo Olivares (alla V) om att inrätta ett bidrag för kvinnors organisering (03:03:31)
 19. 29. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (03:19:52)
 20. 30. Bordlagd interpellation av Markus Wiechel (SD) om kompetensutveckling och studieprogram för skolpersonal i lågpresterande skolor (03:29:35)
 21. 31. Bordlagd interpellation av Mia Sköld (MP) om Kreativa platser (03:29:46)
 22. 32. Interpellation av Bengt Cete (MP) om stadsmiljöavtal (03:34:49)
 23. 33. Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om hur tillämpas genusbudgetering i Norrköpings kommun (03:34:50)
 24. 34. Interpellation av Mia Sköld (MP) om barnomsorg vid SFI och möjlighet för föräldralediga att läsa SFI (03:35:12)
 25. 35. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (03:38:01)
 26. 36. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (03:38:35)
 27. 37. Rapporter med mera (03:38:54)
 28. 38. Anmälan av inkomna motioner (03:39:02)

Relaterade videor