Kommunfullmäktige 30 maj 2016

Publicerades 2016-05-30 i Kommunfullmäktige | Speltid: 04:45:10 | Ladda ned video

Information

Mötet öppnas

1. Val av justerare

2. Ekonomisk uppföljning år 2016

3. Politiskt inriktningsdokument avseende kommunens stöd till föreningar (med flera organisationsformer) och studieförbund

4. Handlingsprogram för skydd mot olyckor

5. Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun

6. Förslag till detaljplan för kvarteret Bommen (del av fastigheten Kopparhammaren 2) med närområde inom Berget i Norrköping

7. Marktilldelning för del av Hageby 4:2 (tomt A) och Balkongen 1 (tomt B)

8. Utökat verksamhetsområde för Norrköping Vatten och Avfall AB, Skärlöta - Ringstad Mo

9. Komplettering av bolagsordning för Norrköping Science Park AB

10. Ändring av bolagsordning för Norrköpings Kommuns Lokalförvaltning AB (org.nr 559028-5747)

11. Revidering av reglementet för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

12. Revidering av "Taxesystem avseende insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvård"

13. Revidering av "Avgifter och ersättningar inom LSS-verksamheten" från 1996

14. Revidering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

15. Ansvarsfrihet för Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem 2015

16. Bordlagd motion av Sophia Jarl (M) om att utreda sambyggnationer av förskola, skola och äldreboenden i planering av nya stadsdelar och på landsbygden

17. Motion av Mia Sköld (MP) om att använda konsumtionsperspektiv i utsläppsmätningar

18. Motion av Sandra Isaksson (FI) om vegetarisk mat som norm i kommunal verksamhet

19. Motion av Mia Sköld (MP) om utredning av kompletterande finansieringsmöjligheter för Ostlänkenrelaterade projekt

20. Motion av Annika Kaiser och Mona Olsson (båda V) om att införa socialtjänst på nätet i Norrköping

21. Motion av Mona Olsson, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü, Peter Butros och Nicklas Lundström (alla V) om att starta sommarskola i Norrköping

22. Motion av Deniz Tütüncü och Peter Butros (båda V) om att kommunen ser över sin investeringspolicy för att utesluta investeringar i företag som utvinner och förädlar fossila bränslen

23. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter

24. Bordlagd interpellation av Cecilia Ambjörn (V) om att avgiftsbefria bygglov för installation av solceller och solpaneler

25. Interpellation av Mia Sköld (MP) om parasportsdag i skolan

26. Interpellation av Mia Sköld (MP) om kommunal bostadsförmedling

27. Interpellation av Bengt Cete (MP) angående kemiska fallskydd på lekplatser

28. Kommunfullmäktiges fyllnadsval

29. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag

30. Rapporter med mera

31. Anmälan av inkomna motioner

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 30 maj 2016 (00:00)
 2. Mötet öppnas (00:08)
 3. 1. Val av justerare (01:25)
 4. 2. Ekonomisk uppföljning år 2016 (01:45)
 5. 3. Politiskt inriktningsdokument avseende kommunens stöd till föreningar (med flera organisationsformer) och studieförbund (02:29)
 6. 4. Handlingsprogram för skydd mot olyckor (04:31)
 7. 5. Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun (05:04)
 8. 6. Förslag till detaljplan för kvarteret Bommen (del av fastigheten Kopparhammaren 2) med närområde inom Berget i Norrköping (05:44)
 9. 7. Marktilldelning för del av Hageby 4:2 (tomt A) och Balkongen 1 (tomt B) (06:17)
 10. 8. Utökat verksamhetsområde för Norrköping Vatten och Avfall AB, Skärlöta - Ringstad Mo (06:47)
 11. 9. Komplettering av bolagsordning för Norrköping Science Park AB (07:16)
 12. 10. Ändring av bolagsordning för Norrköpings Kommuns Lokalförvaltning AB (org.nr 559028-5747) (07:45)
 13. 11. Revidering av reglementet för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (08:10)
 14. 12. Revidering av "Taxesystem avseende insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvård" (20:00)
 15. 13. Revidering av "Avgifter och ersättningar inom LSS-verksamheten" från 1996 (39:03)
 16. 14. Revidering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (41:30)
 17. 15. Ansvarsfrihet för Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem 2015 (42:13)
 18. 16. Bordlagd motion av Sophia Jarl (M) om att utreda sambyggnationer av förskola, skola och äldreboenden i planering av nya stadsdelar och på landsbygden (42:50)
 19. 17. Motion av Mia Sköld (MP) om att använda konsumtionsperspektiv i utsläppsmätningar (01:03:43)
 20. 18. Motion av Sandra Isaksson (FI) om vegetarisk mat som norm i kommunal verksamhet (01:31:11)
 21. 19. Motion av Mia Sköld (MP) om utredning av kompletterande finansieringsmöjligheter för Ostlänkenrelaterade projekt (02:37:37)
 22. 20. Motion av Annika Kaiser och Mona Olsson (båda V) om att införa socialtjänst på nätet i Norrköping (02:55:50)
 23. 21. Motion av Mona Olsson, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü, Peter Butros och Nicklas Lundström (alla V) om att starta sommarskola i Norrköping (03:05:20)
 24. 22. Motion av Deniz Tütüncü och Peter Butros (båda V) om att kommunen ser över sin investeringspolicy för att utesluta investeringar i företag som utvinner och förädlar fossila bränslen (03:17:55)
 25. 23. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (03:48:04)
 26. 24. Bordlagd interpellation av Cecilia Ambjörn (V) om att avgiftsbefria bygglov för installation av solceller och solpaneler (04:01:51)
 27. 25. Interpellation av Mia Sköld (MP) om parasportsdag i skolan (04:08:36)
 28. 26. Interpellation av Mia Sköld (MP) om kommunal bostadsförmedling (04:13:29)
 29. 27. Interpellation av Bengt Cete (MP) angående kemiska fallskydd på lekplatser (04:22:07)
 30. 28. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (04:33:21)
 31. 29. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (04:38:41)
 32. 30. Rapporter med mera (04:41:58)
 33. 31. Anmälan av inkomna motioner (04:42:32)

Relaterade videor