Kommunfullmäktige 31 augusti 2020

Publicerades 2020-09-01 i Kommunfullmäktige | Speltid: 05:49:33 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html">kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Kapitel

 1. Information om kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19 (01:02)
 2. 2. Information från kommunrevisionen (12:45)
 3. 3. Bordlagd, Avslut av investeringsprojekt - Geografisk informationssystem 3D flygfoto/modell (14:28)
 4. 4. Slutrapportering av avfallsplan (15:02)
 5. 5. Ny avfallsplan för Norrköpings kommun (19:24)
 6. 6. Revidering av Inriktningsdokument för landsbygdspolitiken (39:53)
 7. 7. Sörsjöns campingområde - försäljning av byggnader (48:01)
 8. 8. Bordlagd motion av Nicklas Lundström (V) och Marcus Posada (V) om att bättre marktilldelning kan ge billigare bostäder (50:07)
 9. 9. Bordlagd motion av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (M) om stärk föreningslivets värdegrundsarbete genom tydligare krav vid ansökan om föreningsbidrag (01:40:58)
 10. 5. Ny avfallsplan för Norrköpings kommun (02:14:13)
 11. 10.  Bordlagd motion av Jens Andersson (MP) om att utreda miljözoner i Norrköping (02:20:56)
 12. 11.  Motion av Mia Sköld (MP) om ekplantering som minnesgåva (02:25:24)
 13. 12.  Motion av Mia Sköld (MP) om medlemskap i Funkisglädje (02:34:15)
 14. 13.  Motion av Sophia Jarl (M) om att nationell skolstatistik ska vara norm för kvalitetsarbete i Norrköping (02:42:41)
 15. 14.  Motion av Elin Melander och Annika Kaiser (båda V) om att lösa lärarbristen i Norrköping (03:01:50)
 16. 15.  Motion av Fredrik Björkman, Pär Österlund, Lina Alm, Gustav Bram och Kerstin Nordenberg (samtliga M) om försäljning av S:t Olofskolan (03:10:31)
 17. 16.  Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om vilken påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi har de kommunmedlemmar som är mellan 1 och 19 år (03:45:36)
 18. 17.  Bordlagd interpellation av Mia Sköld (MP) om Cityfiske (04:27:47)
 19. 18.  Interpellation av Nicklas Lundström (V) - Varför angriper kvartetten de fattigaste? (04:32:51)
 20. 21.  Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (05:36:57)
 21. 19.  Kommunfullmäktiges valärenden (05:45:05)
 22. 20.  Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (05:48:10)
 23. 22.  Anmälan av inkomna motioner (05:48:31)
 24. 23. Rapporter (05:49:10)