Tidigare Live-sändningar

Fullmäktige live 23 oktober

2017-10-23

Den 23/10 klockan 13.30 är det dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att samlas kring budgeten. Mötet direktsänds här på Norrköping play.

  1. Val av justerare
  2. Budget för kommunrevisionen år 2018
  3. Drift- och investeringsbudget 2018-2021
  4. Ekonomisk uppföljning år 2017
  5. Delårsrapport 2017 för Norrköpings kommun och kommunala bolag

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Norrköping live

2017-06-21

Presskonferens direkt från flygplatsen.