Medarbetare

Medarbetare

Framtidens Norrköping på C, Värderingar och...

Över 4000 medarbetare deltog i workshopparna i aktiviteten Framtidens Norrköping på C på...

Medarbetare

Framtidens Norrköping på C, Teknikutveckling –...

Över 4000 medarbetare deltog i workshopparna i aktiviteten Framtidens Norrköping på C på...

Medarbetare

Framtidens Norrköping på C, Kompetensbehov i...

Över 4000 medarbetare deltog i workshopparna i aktiviteten Framtidens Norrköping på C på...

Medarbetare

Framtidens Norrköping på C, Jobb och...

Över 4000 medarbetare deltog i workshopparna i aktiviteten Framtidens Norrköping på C på...

Medarbetare

Framtidens Norrköping på C, Next:Norrköping –...

Över 4000 medarbetare deltog i workshopparna i aktiviteten Framtidens Norrköping på C på...

Medarbetare

Framtidens Norrköping på C,...

Över 4000 medarbetare deltog i workshopparna i aktiviteten Framtidens Norrköping på C på...

Medarbetare

Framtidens Norrköping på C – sammanställning av...

Över 4000 medarbetare har deltagit i aktiviteten Framtidens Norrköping på C på...

Medarbetare

Introduktion till ditt nya intranät

Här får du som är anställd i Norrköpings kommun hjälp med att komma igång med det nya intranätet.

Medarbetare

Årets chef 2017 - vård och omsorgskontoret

Nomineringarna till och vinnaren av priset årets chef 2017 på vård- och omsorgskontoret.

Stöd och omsorg

Hemtjänsten i Norrköpings kommun

Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller...

Medarbetare

Årets chef 2016 Vård och omsorg - nomineringsfilm

Maria Frisäter, enhetschef, Hemsjukvård Norr och Söder, vårdplaneringsteamets HS-personal är...

Organisation och styrning

Styrmodellen

Alla som bor i Norrköping möter på ett eller annat sätt kommunal verksamhet. Omkring 10 000...