Kommunfullmäktige 31 augusti 2020

Möteshandlingarna finns tillgängliga i http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html"kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videos hittades