Kommunfullmäktige 28 september 2020

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videos hittades