God jul & gott nytt år

God jul och ett gott nytt år önskar Norrköpings kommun.

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videos hittades

Kommunfullmäktige 27 september 2021
Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 27 september 2021, klockan 16:30. Ärendelista: 1. Val av justerare 2. Information från kommunrevisionen 3. Utbetalning av partistöd för 2022 och redovisning av partistöd för 2020 4. Revidering av kostriktlinje för Norrköpings kommuns kostverksamhet 5. Motion av Vänsterpartiet - Dags att avsluta privatiseringsexperimentet 6. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 7. Interpellation av Sophia Jarl (M) - Finns det en tystnadskultur i Norrköpings kommun 8. Kommunfullmäktiges valärenden 9. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag 10. Anmälan av inkomna motioner 11. Rapporter Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. Kommunens diarium: http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html