Search results: topcarousel

No videos found

Kommunfullmäktige 19 oktober 2020
Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 19 oktober 2020, klockan 13:30. Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.
Kommunfullmäktige 28 september 2020
Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.
Kommunfullmäktige 31 augusti 2020
Möteshandlingarna finns tillgängliga i http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html"kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.
Presskonferens om kommunens arbete i samband med covid-19
På onsdagen hölls en presskonferens i Rådhuset där kommunstyrelsens ordförande, Lars Stjernqvist (S), och Anna Thörn, personaldirektör och biträdande kommundirektör gav en lägesrapport, samt informerade om hanteringen framåt av frågor med koppling till covid-19.
Presskonferens om kommunens lägesbild med anledning av det nya coronaviruset
På torsdagsförmiddagen hölls en presskonferens i Rådhuset, där kommundirektör Martin Andreae och kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernqvist (S), gav en lägesbild för Norrköpings kommun med anledning av det nya coronaviruset.
Skolval - Så här går det till
Informationsfilm om hur du går tillväga med skolvalet.
Musikfest ljudsätter Industrilandskapet
Ljudkonstnären Håkan Lidbo ljudsätter de centrala delarna av Industrilandskapet.