Sökresultat: topcarousel

Inga videos hittades

Kommunfullmäktige 19 oktober 2020
Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 19 oktober 2020, klockan 13:30. Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.
Kommunfullmäktige 28 september 2020
Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.
Kommunfullmäktige 31 augusti 2020
Möteshandlingarna finns tillgängliga i http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html"kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.
Presskonferens om kommunens arbete i samband med covid-19
På onsdagen hölls en presskonferens i Rådhuset där kommunstyrelsens ordförande, Lars Stjernqvist (S), och Anna Thörn, personaldirektör och biträdande kommundirektör gav en lägesrapport, samt informerade om hanteringen framåt av frågor med koppling till covid-19.
Presskonferens om kommunens lägesbild med anledning av det nya coronaviruset
På torsdagsförmiddagen hölls en presskonferens i Rådhuset, där kommundirektör Martin Andreae och kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernqvist (S), gav en lägesbild för Norrköpings kommun med anledning av det nya coronaviruset.
Skolval - Så här går det till
Informationsfilm om hur du går tillväga med skolvalet.
Inre Hamnen
En film om Inre Hamnen, från dåtid till nutid
Musikfest ljudsätter Industrilandskapet
Ljudkonstnären Håkan Lidbo ljudsätter de centrala delarna av Industrilandskapet.