Sexåringar på brand- och olycksfallsutbildning

Publicerades 2012-04-20 i Skola och förskola | Speltid: 01:57

Information

Räddningstjänsten riktar stora utbildningsinsatser till barn och ungdomar. Alla barn i sexårsverksamhet, fjärde klass, sjunde klass och gymnasiet ska få chansen att lära sig om brandskyddsfrågor.