Vad är en översiktsplan?

Publicerades 2020-10-09 i Boende och trafik | Speltid: 02:04

Information

Vad är en översiktsplan. Vad innehåller den och vad fyller den för funktion?