Kommunfullmäktige 29 februari 2016

Publicerades 2016-02-29 i Kommunfullmäktige | Speltid: 05:32:28 | Ladda ned video

Information

Mötet öppnas

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslistan

3. Tillstånd enligt miljöbalken för vindkraft (Marviken) i Bråvikens skärgård

4. Tilläggsbudget 2016 med anledning av extra ändringsbudget på grund av flyktingsituationen

5. Inriktningsdokument för miljöpolitiken

6. Inriktningsdokument för barns och ungdomars perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen

7. Stadsplaneringsnämndens reglemente

8. Tekniska nämndens reglemente

9. Detaljplan för del av Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen-Arkösundsvägen) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun

10. Detaljplan för del av fastigheten Kolmården 1:6 inom Kolmården i Norrköpings kommun

11. Köp av tomträtten Bollen 5, Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem

12. Plan för hantering av extraordinära händelser

13. Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2015-2018

14. Bordlagd motion av Joel Lundgren och Markus Wiechel (båda SD) om krafttag för ökad demokrati i Norrköping

24. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter

15. Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om en ny modell med upphandlingsseminarier vid upphandlingar

16. Bordlagd motion av Peter Butros, Nicklas Lundström, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü och Mona Olsson (alla V) om att införa Vita jobb-modellen som ett komplement till Norrköpings kommuns upphandlingspolicy

17. Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om minst passivhusstandard i energianvändning vid ny- och ombyggnation

18. Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om bättre samverkan mellan skola och arbetsliv

24. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter

25. Interpellation av Mia Sköld (MP) om hotell på Himmelstalundsområdet

26. Interpellation av Jens Lindell (MP) om sprututbytesprogram för sprutnarkomaner

19. Bordlagd motion av Florian Aranda (SD) om att minska barngrupperna i förskolan för de minsta barnen

20. Bordlagd motion av Deniz Tütüncü (V) om klädbytesskåp på förskolor

21. Motion av Sophia Jarl (M) om att utveckla daglig verksamhet i samarbete med Norrköpings näringsliv

22. Motion av Mia Sköld (MP) om 100% ekologisk och närproducerad mat

23. Motion av Mia Sköld (MP) om fler offentliga toaletter

27. Kommunfullmäktiges fyllnadsval

28. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag

29. Rapporter med mera

30. Anmälan av inkomna motioner

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 29 februari 2016 (00:00)
 2. Mötet öppnas (00:20)
 3. 1. Val av justerare (02:39)
 4. 2. Fastställande av föredragningslistan (03:08)
 5. 3. Tillstånd enligt miljöbalken för vindkraft (Marviken) i Bråvikens skärgård (03:16)
 6. 4. Tilläggsbudget 2016 med anledning av extra ändringsbudget på grund av flyktingsituationen (01:14:53)
 7. 5. Inriktningsdokument för miljöpolitiken (01:54:03)
 8. 6. Inriktningsdokument för barns och ungdomars perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen (02:32:12)
 9. 7. Stadsplaneringsnämndens reglemente (02:33:04)
 10. 8. Tekniska nämndens reglemente (02:33:38)
 11. 9. Detaljplan för del av Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen-Arkösundsvägen) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun (02:34:02)
 12. 10. Detaljplan för del av fastigheten Kolmården 1:6 inom Kolmården i Norrköpings kommun (02:42:29)
 13. 11. Köp av tomträtten Bollen 5, Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem (02:45:27)
 14. 12. Plan för hantering av extraordinära händelser (02:45:52)
 15. 13. Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2015-2018 (02:46:18)
 16. 14. Bordlagd motion av Joel Lundgren och Markus Wiechel (båda SD) om krafttag för ökad demokrati i Norrköping (03:00:11)
 17. 24. Frågor till kommunfullmäktiges ledamöter (03:16:42)
 18. 15. Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om en ny modell med upphandlingsseminarier vid upphandlingar (03:30:57)
 19. 16. Bordlagd motion av Peter Butros, Nicklas Lundström, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü och Mona Olsson (alla V) om att införa Vita jobb-modellen som ett komplement till Norrköpings kommuns upphandlingspolicy (03:38:58)
 20. 17. Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om minst passivhusstandard i energianvändning vid ny- och ombyggnation (04:08:38)
 21. 18. Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om bättre samverkan mellan skola och arbetsliv (04:17:53)
 22. 24. Frågor till kommunfullmäktiges ledamöter (04:29:58)
 23. 25. Interpellation av Mia Sköld (MP) om hotell på Himmelstalundsområdet (04:35:11)
 24. 26. Interpellation av Jens Lindell (MP) om sprututbytesprogram för sprutnarkomaner (04:39:09)
 25. 19. Bordlagd motion av Florian Aranda (SD) om att minska barngrupperna i förskolan för de minsta barnen (04:44:06)
 26. 20. Bordlagd motion av Deniz Tütüncü (V) om klädbytesskåp på förskolor (04:52:34)
 27. 21. Motion av Sophia Jarl (M) om att utveckla daglig verksamhet i samarbete med Norrköpings näringsliv (04:57:47)
 28. 22. Motion av Mia Sköld (MP) om 100% ekologisk och närproducerad mat (05:24:13)
 29. 23. Motion av Mia Sköld (MP) om fler offentliga toaletter (05:24:13)
 30. 27. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (05:24:56)
 31. 28. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (05:25:58)
 32. 29. Rapporter med mera (05:29:27)
 33. 30. Anmälan av inkomna motioner (05:29:43)

Relaterade videor