Kommunfullmäktige 25 april 2016, Del 1

Publicerades 2016-04-25 i Kommunfullmäktige | Speltid: 08:18:20 | Ladda ned video

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 25 april 2016, Del 1 (00:00)
 2. Mötet öppnas (00:15)
 3. 1. Val av justerare (00:54)
 4. 2. Fastställande av föredragningslistan (01:21)
 5. 3. Fördjupad resultatuppföljning i workshops (01:29)
 6. 4. Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun år 2015 (01:33:25)
 7. 5. Årsredovisning 2015 för Norrköpings kommun (02:02:23)
 8. 6. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen (06:23:57)
 9. 7. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (06:24:44)
 10. 8. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Samordningsförbundet Östra Östergötland (06:25:40)
 11. 9. Ny vision för Norrköping (06:26:35)
 12. 17. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (07:42:42)
 13. 10. Ändring av lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun (08:02:59)
 14. 11. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Norrköpings kommun (08:07:20)
 15. 12. Hantering av myggproblematiken på Vikbolandet (08:07:52)
 16. 24. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (08:09:35)
 17. 25. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (08:11:51)
 18. 26. Rapporter med mera (08:12:23)
 19. 27. Anmälan av inkomna motioner (08:12:50)

Relaterade videor