Inga videor hittades

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider 09:00–09:30 Samordningsförbundet Östra Östergötland 09:30–09:40 Information från kommunrevisionen 09:40–09:55 Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2023 09:55–10:15 Kaffepaus 10:15–11:30 Årsredovisning med debatt (punkt 4 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) 11.30–12.30 Lunch 12.30–14.30 Årsredovisning med debatt (punkt 4 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) 14.30–15.00 Kaffe med förtäring 15.00–15.55 Årsredovisning med debatt (punkt 4 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) 15.55– Beslutsärenden och frågor OBS! Ingen sluttid vid detta sammanträde. Följande ärenden behandlas vid sammanträdet: Val av justerare Information från kommunrevisionen Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2023 Årsredovisning 2023 för Norrköpings kommun Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder 2023 Årsredovisning 2023 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Årsredovisning 2023 för samordningsförbundet Östra Östergötland Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023 för Samordningsförbundet Östra Östergötland Reviderad taxa för vård och omsorg Utökat äskande Vrinnevi slöjdsal Ändring av taxa för felparkering Motion från Christian Widlund (C) om att utöka kommunens livsmedelskontroller Frågor till kommunfullmäktiges ledamöter Bordlagd - Interpellation från Jessica Svensson (S) gällande tidigare beslut om tillsvidareanställning till alla som läst vård-och omsorgsprogrammet Interpellation från Robert Nordman, Christel Andersson och Hedda Ottesen (alla MP) om luftkvaliteten vid Norrköpings förskolor Interpellation från Jan Malmberg (S) – Vad gör Norrköpings kommun för att motverka segregation? Interpellation från Maria Sayeler Behnam (S) om utbildad yrkesutveckling i förskolan Kommunfullmäktiges valärenden Anmälan av inkomna motioner Rapporter Norrköping den 13 maj 2024 Anna Sotkasiira Wik kommunfullmäktiges ordförande Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. https://diariet.norrkoping.se/ Nu kan du se kommunfullmäktiges sammanträden med textning. Du aktiverar textningen i videofönstret genom att klicka på ikonen "Text på" nere i högra hörnet, där väljer du sedan ”Svenska”
Kommunfullmäktige 27 maj 2024
Kommunfullmäktige 27 maj 2024
Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider 09:00–09:30 Samordningsförbundet Östra Östergötland 09:30–09:40 Information från kommunrevisionen 09:40–09:55 Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2023 09:55–10:15 Kaffepaus 10:15–11:30 Årsredovisning med debatt (punkt 4 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) 11.30–12.30 Lunch 12.30–14.30 Årsredovisning med debatt (punkt 4 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) 14.30–15.00 Kaffe med förtäring 15.00–15.55 Årsredovisning med debatt (punkt 4 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) 15.55– Beslutsärenden och frågor OBS! Ingen sluttid vid detta sammanträde. Följande ärenden behandlas vid sammanträdet: Val av justerare Information från kommunrevisionen Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2023 Årsredovisning 2023 för Norrköpings kommun Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder 2023 Årsredovisning 2023 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Årsredovisning 2023 för samordningsförbundet Östra Östergötland Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023 för Samordningsförbundet Östra Östergötland Reviderad taxa för vård och omsorg Utökat äskande Vrinnevi slöjdsal Ändring av taxa för felparkering Motion från Christian Widlund (C) om att utöka kommunens livsmedelskontroller Frågor till kommunfullmäktiges ledamöter Bordlagd - Interpellation från Jessica Svensson (S) gällande tidigare beslut om tillsvidareanställning till alla som läst vård-och omsorgsprogrammet Interpellation från Robert Nordman, Christel Andersson och Hedda Ottesen (alla MP) om luftkvaliteten vid Norrköpings förskolor Interpellation från Jan Malmberg (S) – Vad gör Norrköpings kommun för att motverka segregation? Interpellation från Maria Sayeler Behnam (S) om utbildad yrkesutveckling i förskolan Kommunfullmäktiges valärenden Anmälan av inkomna motioner Rapporter Norrköping den 13 maj 2024 Anna Sotkasiira Wik kommunfullmäktiges ordförande Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. https://diariet.norrkoping.se/ Nu kan du se kommunfullmäktiges sammanträden med textning. Du aktiverar textningen i videofönstret genom att klicka på ikonen "Text på" nere i högra hörnet, där väljer du sedan ”Svenska”