72 timmar

Publicerades 2017-11-10 i Organisation och styrning | Speltid: 03:12

Information

Ett hus. Två personer. Tre dygn. Utan vatten, värme och el…
Vi låter vår säkerhetschef Richard Tjernström tillsammans med säkerhetssamordnare Nina Öberg från Finspångs kommun genomföra 72-timmarstestet och bli strandsatta i ett öde hus på landet utan el eller rinnande vatten.