72 timmar Kampanjfilm

Publicerades 2017-12-08 i Organisation och styrning | Speltid: 00:30

Information

Hur fixar du tre dygn utan vatten, värme och el?