Folkparken föryngras

Publicerades 2017-03-28 i Boende och trafik | Speltid: 01:42

Information

Med start i sista veckan i mars kommer tekniska kontoret att påbörja ett föryngringsarbete av Folkparken. 50 nya träd ska planteras. Det blir olika lövfärger och bladformer och även en hel del udda sorter.