Fossilfritt Östergötland

Publicerades 2017-04-25 i Organisation och styrning | Speltid: 03:17:11

Information

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång. I Östergötland finns många initiativ som visar hur lönsamhet och välfärd kan öka i takt med att utsläppen minskar. Den 21 april 2017 hölls konferensen Fosilfritt Östergötland på Flygen i Norrköping. Delar av dagen spelades in och kan nu ses här på Norrköping play.

Välkomna
Karin Jonsson, kommunalråd Norrköping och Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Synergier och regional samverkan  –  Affärsmodeller som förändrar världen
– Industriell symbios på Händelö –
 Carl von Schantz, Agroetanol
– Fossilfria transporter nu – Henrik 
Åkerström, Alltransport & Mårten Berbres, Stena recycling
– Biogasens påverkan på de Globala 
hållbarhetsmålen – Mats Eklund, BRC

Sverige går före
Karolina Skog, miljöminister

Utmaningar för framtidens fossilfria Östergötland – paneldiskussion
Karolina Skog, miljöminister, Betty Malmberg, riksdagsledamot (M), Göran Gunnarsson, Region Östergötland, Reidar Svedahl, kommunalråd Norrköping, Peter Borring, Tekniska Verken, Mats Eklund, LiU och Carl von Schantz, Agroetanol, m.fl.

Varför går det ofta lättare än vi vågar tro?
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Fossilfria goda lokala exempel
– Investeringar för ett fossilfritt samhälle – Karin Faxér, miljöcontroller
– Tuffare krav på tunga fordon – att ställa miljö- och klimatkrav i entreprenadupphandlingar – Monica Lagervall, upphandlare Tekniska kontoret
– Framtidens resor i Norrköping – Kaire Ruus, projektledare
– Vallastaden – innovation och hållbarhet – Simon Helmér, VD Linköpingsexpo AB

Svante reflekterar över dagen
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Kapitel

  1. Fossilfritt Östergötland (00:00)
  2. Välkomna (00:01)
  3. Synergier och regional samverkan – Affärsmodeller som förändrar världen (14:06)
  4. Sverige går före (54:17)
  5. Utmaningar för framtidens fossilfria Östergötland – paneldiskussion (01:29:37)
  6. Varför går det ofta lättare än vi vågar tro? (02:15:13)
  7. Fossilfria goda lokala exempel (02:36:30)
  8. Svante reflekterar över dagen (03:05:32)