Gobelänger - Norrköpings historia i textil

Publicerades 2016-09-21 i Kultur och fritid | Speltid: 08:44

Information

Sedan år 2006 hänger åtta gobelänger, skapade av textilkonstnären Åsa Bengtsson, i Tornsalen i Norrköpings Rådhus. Gobelängerna berättar Norrköpings historia från forntid till nutid. I samband med Rådhusets 100-årsjubileum 2010 fick tonsättaren David Swärd uppdraget att ljudsätta gobelängerna. Ljudsättningen blev verket ”Life as texture” som nästan uteslutande är uppbyggt av autentiska ljud hämtade från miljöer i och runt Norrköping. Som exempel kan nämnas vävstolars rytm, spårvagnars gnissel, vind som viner och segel som slår.

2016 firade Gobelängerna 10-årjubileum. Läs gärna mer om gobelängerna här.