Hemtjänsten i Norrköpings kommun

Publicerades 2016-07-03 i Medarbetare | Speltid: 02:19

Information

Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt för en person att klara sig själv. Här är en film om att jobba inom hemtjänsten i Norrköpings kommun.

Relaterade videor