Hemtjänsten i Norrköpings kommun

2016-07-03 | 02:19

Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt för en person att klara sig själv. Här är en film om att jobba inom hemtjänsten i Norrköpings kommun.

Kategori

Medarbetare

Tagg

mer än ett jobb

Relaterade videor