Hur fördelas dina skattepengar?

Publicerades 2013-03-25 i Organisation och styrning | Speltid: 04:15

Information

Tidigare ekonomidirektör Claes-Göran Magnell berättar var kommunskatten vi betalar tar vägen. Hur fördelas dina skattepengar i kommunens verksamheter?