Klarar du dig i tre dygn?

Publicerades 2016-12-05 i Organisation och styrning | Speltid: 00:21

Information

Vårt moderna samhälle kan utsättas för all möjlig slags påverkan. Översvämningar, strömavbrott eller andra händelser som medför en störning i samhället.
Idag tar vi för givet att vi har bekvämligheter såsom ström, rinnande vatten och värme hemma. Men det är viktigt att ha en mental beredskap ifall vi, av någon anledning, skulle bli utan dessa bekvämligheter. De flesta av oss klarar det om vi tänker efter före!