Kommunfullmäktige 14 oktober 2019

Publicerades 2019-10-15 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:54:33 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 14 oktober 2019 (00:00)
 2. Val av justerare (00:09)
 3. Information från kommunrevisionen (46:42)
 4. Årsredovisning och revisionsberättelse för Ernst och Hilma Fredgas stiftelse för 2018 (47:34)
 5. Motion av Sophia Jarl (M) om verkställighetslistor för att säkerställa att politiska beslut verkställs (48:24)
 6. Motion av Matthias Olofsson (SD) om utredning av kostnader och utfall av aktiviteter och projekt inom Norrköpings kommuns verksamheter som utförs över lagstadgade krav (01:02:44)
 7. Motion av Annika Kaiser (V) om att införa borgerlig namngivningsceremoni (01:39:46)
 8. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (01:44:55)
 9. Kommunfullmäktiges valärenden (01:50:33)
 10. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (01:52:07)
 11. Anmälan av inkomna motioner (01:52:53)
 12. Rapporter med mera (01:53:08)

Relaterade videor