Kommunfullmäktige 17 juni 2019 (del1)

Publicerades 2019-06-19 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:29:34 | Ladda ned video

Information

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 17 juni 2019, klockan 16:30.

Möteshandlingarna finns tillgängliga i http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html">kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Kapitel

  1. Kommunfullmäktige 17 juni 2019 (del1) (00:00)
  2. Val av justerare (00:18)
  3. Information från kommunrevisionen (47:16)
  4. Inriktningsdokument, internationellt arbete (47:45)
  5. Gång- och cykelbro Inre Hamnen (58:11)
  6. VA-taxa för Norrköpings kommun (58:55)
  7. Tillägg avgifter enligt alkohollagen (59:38)
  8. Kommunfullmäktiges val av nämndemän till Norrköpings Tingsrätt för perioden 2020-2023 (01:00:32)
  9. Motion av Mia Sköld (MP) och Bengt Cete (MP) om att införa balanseringsprincipen i Norrköpings kommun (01:01:00)
  10.  Motion av Sophia Jarl (M) och Ingrid Cassel (M) om att stärka offentlighetsprincipens ställning i Norrköpings kommun (01:10:13)

Relaterade videor