Kommunfullmäktige 18 juni 2018 (del 1)

Publicerades 2018-06-19 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:56:27 | Ladda ned video

Information

Kapitel

 1. Val av justerare (01:42)
 2. Återkoppling demokratiworkshop (02:02)
 3. Information från kommunrevisionen (18:12)
 4. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen (18:27)
 5. Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen (19:37)
 6. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Samordningsförbundet Östra Östergötland (20:07)
 7. Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Samordningsförbundet Östra Östergötland (20:29)
 8. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (20:52)
 9. Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (21:14)
 10. Ändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten i Östergötland (21:37)
 11. Inriktningsdokument för personalpolitik i Norrköpings kommun (22:07)
 12. Ändrad avgift för transport av avlidna (45:20)
 13. Exploateringskalkyl för Detaljplan för Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping (45:52)
 14. Detaljplan för fastigheten Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen (01:07:39)
 15. Öppnande av exploateringsprojekt för fastigheten Svanen med närområde (del av Inre Hamnen) (01:08:27)
 16. Bostadsförsörjning i Norrköpings kommun (01:08:58)

Relaterade videor