Kommunfullmäktige 19 december 2016, Del 1

Publicerades 2016-12-19 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:31:21

Kapitel

 • Mötet öppnas (01:22)
 • 1. Val av justerare (02:20)
 • 3. Nämndtillhörighet för föreningsstödet i Norrköpings kommun (05:01)
 • 4. Politiskt inriktningsdokument avseende kommunens stöd till föreningar och andra aktörer samt studieförbund (08:51)
 • 5. Inriktningsdokument integration (19:05)
 • 6. Ändring av reglemente för kommunstyrelsen (01:02:30)
 • 7. Ändring av kultur- och fritidsnämndens och vård- och omsorgsnämndens reglementen (01:02:57)
 • 8. Utredning om Esterön (01:03:24)
 • 9. Uppföljning av Norrköpings kommuns energiplan 2015 (01:25:22)
 • 10. Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem (02:08:12)
 • 11. Utökning av Samordningsförbundet Östra Östergötland med Finspångs kommun som förbundsmedlem (02:08:40)
 • 12. Revidering av aktieägaravtal och bolagsordning för Nyköping-Östgötalänken AB (02:09:08)
 • 13. Försäljning av fastigheten Hallen 12 inom Nordantill (02:09:34)

Relaterade videor